درباره ما

گروه صنعتی ما تا کنون موفق به اجرای هزاران متر مربع انواع قفسه بندی در پروژه های صنعتی ، اداری و تجاری شده است که تا به امروز نسبت به ارائه خدمات پشتیبانی کوشا می باشد و در این مدت موفق به انجام پروژه های بزرگی در سطح استان و کشور شده است.

فهرست